Reklamacje i zwroty

8. ZWROTY

8.1. Zwracane towary muszą być kompletne oraz muszą być zwracane w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu.
8.2. Klient zachowa należytą staranność związaną z zapakowaniem przedmiotu umowy.
8.3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
8.4. Klient ponosi koszt odesłania przedmiotu umowy.
8.5. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.6. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
9.1.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Multico Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul.  Al. Jerozolimskie  53, 00-697 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@multicobooks.pl
9.1.2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego
9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: Multico Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul.  Al. Jerozolimskie  53, 00-697 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@multicobooks.pl
9.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
9.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

FORMULARZ REKLAMACJI / ZWROTU / WYMIANY

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl